Digikeuring

Algemeen

Elk lid kan voor elke clubavond Digi’s maximaal drie (3) beelden insturen. Dit zijn ofwel individuele beelden of een reeks van beelden. Elke reeks telt voor één (1) beeld.

Digi’s die je als verbetering opnieuw wilt laten beoordelen (titel laten vooraf gaan door cijfer 0) tellen niet mee in dit aantal. 

Stuur je digi’s ten laatste op woensdag naar het mailadres fodifi@gmail.com. Vermeld in de commentaarlijn duidelijk de naam van de voorzitter (Ulric). Immers, als in de commentaar lijn bv. “Dag Marc… of Dag webmaster…” wordt geschreven wordt deze mail NIET door de voorzitter geopend!!!! Dit is een kwestie van privacy!!

Ieder lid keurt tijdens de bespreking op de clubvergadering elk geprojecteerd beeld (enkelvoudig beeld of reeks) naar eigen vermogen en kennis.

We onderscheiden 4 categorieën: J, V, N en J+.

J   (Ja) : een digi met inhoud en goede compositie, die technisch goed is afgewerkt.

V   (Verbeteren) : een digi waar men problemen mee heeft (onvoldoende inhoud, een afwerking die beter kan, … kortom; een digi die, mits enige bewerking (bvb. in Photoshop) kan verbeterd worden).

N   (Nee) : een digi die niet goed is en ook niet kan verbeterd worden.

J+   : wordt uitzonderlijk toegekend. Het betreft hier een digi met een ‘wauw’ effect die voldoet aan alle eisen en een projectie op ons salon verdient. Deze quotering is echter van zeer persoonlijke aard!

Enkele richtlijnen bij het toekennen van de score voor een digi lees je in dit documentQuotering digi’s

Vertoning van de digi’s op de website

De goedgekeurde werken kunnen door het bestuur worden geselecteerd voor een doorlopende presentatie op de Home-pagina van de website. Door het meebrengen van de digi’s naar de digivergadering geeft de auteur automatisch zijn/haar toestemming om de geselecteerde werken te projecteren.

Projectie van de digi’s op het jaarlijks salon

De goedgekeurde werken kunnen door het bestuur worden geselecteerd om geprojecteerd te worden tijdens het jaarlijks salon. Door het meebrengen van de digi’s naar de digivergadering geeft de auteur automatisch zijn/haar toestemming om de geselecteerde werken te projecteren.

Het bestuur bepaalt hoeveel digi’s er van elk lid worden geselecteerd en geprojecteerd. Uitzonderlijk kunnen afgekeurde digi’s door het bestuur toch worden toegelaten. Het aantal geselecteerde beelden van iedere auteur wordt bepaald door het bestuur dit om de kwaliteit van de projectie te bevorderen.

Er wordt gestreefd naar minimaal 2 digi’s per lid.

De “goedgekeurde digi’s”  die je wenst aan te bieden voor een (eventuele) projectie op het komend fotosalon stuur je door naar inbox.fotosalon@gmail.com. Het formaat is: 1920 X 1080 pix maximaal. Voor de naamgeving laat je de naam van de maker van de foto voorafgaan door “D” voor digi’s (bvb D Nico voetbal). De digi’s worden op deze manier opgenomen voor een “eventuele selectie” op het komend fotosalon.

Opmerking:

In bepaalde gevallen komt een (goedgekeurde) digi in aanmerking voor het fotosalon als ‘foto‘. Meestal zal dit al aangegeven zijn tijdens de bespreking van deze digi tijdens de clubvergadering, maar dat is geen noodzaak. Wanneer de fotograaf tot deze beslissing wenst over te gaan, dan dient hij/zij de regels van Fotokeuring te volgen. Dit betekent onder meer dat dit beeld pas in aanmerking kan komen nadat het ook als foto op een clubvergadering is gepresenteerd.