Fotokeuring

Het aantal foto’s dat ter bespreking kan worden voorgelegd wordt niet beperkt.

Per avond kunnen er een 25-tal foto’s besproken worden. In functie hiervan en uitgaande van het aantal aanwezige foto’s wordt bepaald hoeveel foto’s er per auteur zullen worden besproken.

Elke auteur licht zijn werk toe. Hierna staat het de aanwezige leden vrij om deze foto te bespreken. Het is echter van belang het beeld te beoordelen.

Na de bespreking van de foto’s volgt er geen schriftelijke beoordeling. Het staat de auteur vrij om zijn foto’s al dan niet aan te passen, rekening houdend met de bemerkingen van de andere leden.

Vanaf de dag volgend op de vergadering kan je de voorgestelde foto’s (of een selectie ervan) doorsturen via inbox.fotosalon@gmail.com .

Het formaat is 1920 x 1080 pix.

Voor de naamgeving laat je de naam van de maker van de foto voorafgaan door “D” voor digi’s en “F” voor foto’s. Maw. D_naam van de maker titel (bvb. D Piere Rustgevend),   F_naam van de maker titel  (bvb. F Jan waterpartij). Deze foto’s worden op deze manier opgenomen voor een eventuele selectie op het komend fotosalon.