Clubactiviteit – DIGI – ZOOM vergadering

Als gevolg van de sterke toenamen van de Coronapandemie en daarmee de hoge belasting van de ziekenhuizen en zorg heeft de club beslist geen fysieke vergaderingen te organiseren met ingang van 29 oktober en dat tot minstens januari 2021. Op dat ogenblik zal het bestuur de situatie opnieuw evalueren en zo nodig de afspraken bijsturen.

Om de werking niet helemaal te laten stilvallen zal de digi-vergadering (net als in de periode april-juni) digitaal verlopen via het conferenceplatform ZOOM. Instructies volgen via mail.

Het aantal in te sturen nieuwe digitale beelden is beperkt tot 2 per lid. Verbeteringen tellen  niet mee en reeksen worden als 1 beeld beschouwd. Je stuurt je beelden in jpeg-formaat (met voorkeur het formaat 3840 x 2160 pixels – minimaal het formaat 1920 x 1080 pixels) naar digi@fodifi.be.

Met je vragen kan je terecht bij het bestuur of via webmaster@fodifi.be

Geef een antwoord