Bericht OVU – Annulering Herfstwedstrijd 2020

OVUBeste OVU-fotografen,

Helaas zijn we nog niet verlost van de Covid-19-perikelen en de daarbij horende regelgevingen.
Eén van de vele gevolgen is dat de werking van vele fotoclubs verstoord is en dat vele clubleden de laatste maanden fysisch weinig of helemaal niet zijn samengekomen.
De Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie heeft daarom beslist de OVU-herfstwedstrijd 2020 – waarvoor de deelnames reeds tegen uiterlijk 15.09 moeten binnen zijn – NIET te laten doorgaan. Tal van onbekende en onzekere factoren staan de organisatie van een volwaardige wedstrijd in de weg.
De OVU wil uiteraard iedereen bedanken voor het begrip.

Met vriendelijke groet,
Rudy De Cleene
Wedstrijdverantw.
 
P.S. Eerstdaags zullen de deelnames aan de OVU-lentewedstrijd aan de clubs terug bezorgd worden.