Film MS-Liga Gent

© MS-Liga

Beste familie

Het zijn ‘rare’ tijden!

Als MS-liga afdeling Gent beleven we een zeer moeilijke periode.  Enerzijds willen wij zo veel als mogelijk onze leden blijven ondersteunen door inkomsten te generen, anderzijds is het verboden om activiteiten te organiseren.

Ons jaarlijks FilmEvent dat reeds voor de 24ste maal zou plaatsvinden in ICC Gent werd dus geannuleerd.

Om onze dienstverlening ten opzichte van onze mensen met MS te blijven verzekeren willen we een beroep doen op ons trouw publiek door dit jaar de filmkaarten te vervangen door steunkaarten.

Ze zijn te bekomen aan 10 euro of door storting op rekening: MS-Liga Vlaanderen vzw Afdeling Gent BE30 4459 5837 4111

Wanneer dit in de overschrijving wordt vermeld, bezorgen we u graag de kaart(en) per post.

Hopelijk kan volgend jaar ons FilmEvent WEL doorgaan en kunnen we er terug een UNIEK en FANTASTISCH feest van maken!

Een welgemeende DANK, hou je GEZOND en vriendelijke groet

Jackie en Hilde De Clercq-Houtman

PS:

Voor giften vanaf 40 euro met de vermelding ‘Gift Afdeling Gent’ wordt in de loop van de maand maart 2021 een fiscaal attest bezorgd.

Op 12 juni 2020 werd door de overheid beslist dat die forfaitaire vermindering (enkel geldend voor giften in 2020) tot 60% van het totale bedrag van de gift(en) kan bedragen.

Geef een antwoord