Fotowedstrijd Erfgoed Vlaanderen

Regels van de fotowedstrijd

Het doel van de fotowedstrijd is om zoveel mogelijk foto’s van hoge kwaliteit van het erfgoed in Vlaanderen te verzamelen, en om die onder bepaalde voorwaarden beschikbaar te maken, zodat de foto’s gebruikt kunnen worden op Wikipedia. De foto’s moeten daarom voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden staan hieronder beschreven.

De wedstrijd start op 15 juni 2018 en loopt tot 15 november 2018.

Welk erfgoed komt in aanmerking?

Tijdens de wedstrijd kan je foto’s uploaden van onroerend, roerend, varend en immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

  • Onroerend erfgoed zijn archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, oorlogsrelicten en stads- en dorpsgezichten.
  • Roerend erfgoed zijn de collecties kunstobjecten, gebruiks- en siervoorwerpen, archiefstukken, beeldmateriaal, enz., die onder andere in musea, archieven en erfgoedbibliotheken bewaard worden.
  • Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog beoefent. Bijvoorbeeld feesten, verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken, rituelen, ambachten…
  • Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt. Het gaat zowel om zeegaande vaartuigen als om binnenvaartuigen met diverse aandrijvingen, of zonder eigen aandrijving, die werden ingezet voor de pleziervaart of voor beroepsdoeleinden.

Lees meer …

This entry was posted in Fotografie, Nieuwsflash, wedstrijd and tagged , , .