Jaarlijks Salon

F O T A L I A

Afspraken en richtlijnen

ADVERTENTIES

Adverteerdersbrief en Kwijting

Beste leden,

Voor onze clubwerking is het belangrijk dat we héééél veel adverteerders vinden om in onze “luxe” catalogus van het jaarlijks fotosalon FOTALIA 2020 een advertentie te plaatsen.

Daarom vraag ik jullie om toch “enkele” (hoe meer hoe liever) adverteerders aan te brengen. Doe jullie uiterste best eens 😉! Ik hoop dat we, via al jullie inzet, evenveel mensen als vorig jaar bereid vinden een bijdrage te leveren en daardoor de club een financieel te steunen. Dat zou fantastisch zijn voor onze clubkas.

Hierbij een brief die je aan potentiële adverteerders kunt bezorgen. Bij een cash betaling kan je deze kwijting uitschrijven als bewijs van betaling. (Klik op de links om de documenten te openen en zo nodig af te drukken.)

Het is wenselijk de zoektocht naar adverteerders vroeg genoeg te starten om voldoende tijd te hebben om de lay-out van de catalogus te kunnen maken.

 

Gr,

Ulric, voorzitter Fodifi Wondelgem

AFSPRAKEN

Foto's hangen op FOTALIA

Beste leden

Stilaan begint de voorbereiding voor het komend fotosalon Fotalia 2020.

In dit kader wens ik aan jullie enkele keuzes voor te stellen:

De jury zal kiezen uit de werken die zijn gestuurd naar het adres (kan via e-mail of WeTransfer) fotalia@fodifi.be  dit ten laatste op 13/03/2020! Je kan dus nog foto’s presenteren op de clubvergadering van 12/03/2020 en ze hierna doorsturen.

Graag jullie antwoord (via email) op volgende vragen:

  • Ik wens de keuze van de jury te aanvaarden en zal het aantal gekozen werken (laten) printen.
  • Ik wens de keuze van de jury te aanvaarden maar wens maximaal ….. (aantal) werken te (laten) printen ( = kosten besparend). Vermeld de afmetingen indien mogelijk.
  • Ik wens deel te nemen aan de 50% korting indien één van mijn foto’s door de jury werd weerhouden voor een print van 60 x 90 cm.
  • Hoeveel van je prints zullen groter zijn dan 40 (h) x 60 (l) cm? Indien je dit nog niet weet gelieve dit ook te vermelden.
  • Ik zal aanwezig zijn bij de opbouw op donderdag 30 april 2020.
  • Ik zal alle dagen aanwezig zijn op Fotalia 2020
  • Ik zal enkel aanwezig zijn op Fotalia op volgende uren/dagen: ….
  • Ik zal aanwezig zijn bij de afbraak van Fotalia 2020 (vanaf 17.00 uur) op maandag 4 mei 2020.

Ik ben er mij van bewust dat je nog niet op alle vragen kunt antwoorden. Wat je echter nu reeds weet en dit aan ons (bestuur@fodifi.be) doorgeeft, daar kunnen we rekening mee houden bij de planning!

Gelieve de foto’s die je in aanmerking wilt laten komen voor het komende salon, stuur je – zoals gezegd – naar fotalia@fodifi.be maar op ‘ware’ grootte. Wil je bijvoorbeeld een foto op formaat 60cm x 40 cm op het salon, dan moet je die opsturen in die grootte en dus niet in digi-formaat!

Van alle foto’s die je naar fotalia@fodifi.be stuurt, moet je een kleine foto voorzien (postkaart  of 15cm x 10cm formaat, kwaliteit is niet zo belangrijk!). Deze prints afgeven op de laatste clubvergadering 12/03/2020.

Zijn er nog vragen hierover graag een email. Ik kijk uit naar jullie antwoord.

Gr,

 Ulric, voorzitter Fodifi Wondelgem