Portfoliofoto’s

Het venster waarin de foto’s in de portfolio worden weergegeven, heeft een beeldformaat van 1920 x 1080 pixels. Voor de beste weergave van je beeld is het belangrijk je beeld op maat te maken.

Ieder lid kan tot maximum 15 beelden in een persoonlijke fotogalerij plaatsen. Deze beelden worden op regelmatige basis vernieuwd. De webmaster zal elk lid via e-mail verwittigen wanneer de foto’s aan vernieuwing toe zijn.

Je kunt je digitale beelden voor je persoonlijke fotogalerij doormailen naar foto@fodifi.be.

Beelden klaarmaken voor de fotogalerij:

  • Werk op een gekalibreerd beeldscherm bij steeds dezelfde lichtomstandigheden (zeer zacht omgevingslicht).

  • Kies als kleurruimte AdobeRGB.

  • Ga steeds uit van het oorspronkelijke beeld. Dus zo min mogelijk keren van een jpg weer een nieuwe jpg maken.

  • Voor de fotogalerij moet je beeld voldoen aan de volgende afmetingen: langste zijde horizontaal max. 1920 pixels; langste zijde vertikaal max 1080 pixels. Bij het op maat maken moet je steeds de koppeling voor de verhoudingen behouden. Bij het aanpassen van het pixelgetal voor de lange zijde, gaat de korte zijde vanzelf mee naar de goede maat.

  • Licht verscherpen na aanpassing van de afbeeldingsgrootte is meestal noodzakelijk. De mate waarin je de verscherping toepast is afhankelijk van het beeld; beoordeel het resultaat met het beeld op 100 %. Vermijd kunstmatige neveneffecten zoals contrastranden en/of halo’s rond onderwerpen in het beeld of glinsterende puntjes verspreid over het beeld. Heb ook aandacht voor de ‘lucht’ bij landschapsfotografie. Die verscherpen is meestal geen goed idee!

  • Sla je foto op als jpg met een kwaliteit tussen 8 en 10 (voor beelden met een tamelijk effen achtergrond de hogere kwaliteit kiezen).

  • Gebruik als bestandsnaam ‘NN Titel © Voornaam Naam‘, waarbij NN het volgnummer is waarin je foto’s op de website komen (01, 02 … 10). De naam van het bestand wordt gebruikt als onderschrift van de foto. Het copyright-teken © maak je met [option][c] op een mac of [alt]+0169 op een pc.

  • Voor minireeksen vermeld je na de titel het volgnummer van de foto in de reeks (bvb. ‘NN Titel 1 © Voornaam Naam‘, ‘NN Titel 2 © Voornaam Naam‘, …)

  • Wil je in je fotogalerij ook een foto van jezelf , dan plaats je deze vooraan. De bestandsnaam wordt dan ’01 Voornaam Naam‘. Indien je dit wenst kan je ook ‘© Voornaam Naam‘ toevoegen, waarbij de auteur dan diegene is die de foto waar jij opstaat heeft gemaakt.