Bestuur

BESTUURSLEDEN

Ulric Demeter : voorzitter & penningmeester
09 227 33 93
voorzitter@fodifi.be

Sonja Van Aerde : secretaris
09 372 85 69
secretaris@fodifi.be

Marc Ganseman : ondervoorzitter & coördinatie digiprojecties en fotokeuring
09 372 85 69
marc.ganseman@fodifi.be

Martine Begerem : organisatie recepties & ledenquiz
09 221 41 52
martine.begerem@fodifi.be

André Torfs : technische middelen
09 329 75 42
andre.torfs@fodifi.be

 

WEDSTRIJDVERANTWOORDELIJKE

Ann Bonte
0497 533 598
ann.bonte@fodifi.be

 

WEBMASTER

Robert Van Maele
0478 544 929
robert.vanmaele@fodifi.be

 

Terug naar menu Info

Terug naar Home-pagina