Voorzitter

Ulric Demeter — penningmeester en technische middelen

09 227 33 93
voorzitter@fodifi.be

Ondervoorzitter

Marc Ganseman — coördinatie digiprojecties en fotokeuring

09 372 85 69
ondervoorzitter@fodifi.be

Secretaris

Sonja Van Aerde

09 372 85 69
secretaris@fodifi.be

Catering

Martine Begerem — organisatie recepties, fotomarathon & ledenquiz

09 221 41 52
martine.begerem@fodifi.be

Administratieve ondersteuning

Ann Bonte — wedstrijdverantwoordelijke, financiële controle (jaarverslag) en organisatie salon

0497 533 598
ann.bonte@fodifi.be

Webmaster

Robert Van Maele — webmaster & publicaties

0478 544 929
webmaster@fodifi.be