Interesse in fotografie ?
Wil je meer halen uit je digitale camera ?
Is digitale fotobewerking je ding maar je hebt toch vragen ?
Zoek je een fotoclub die open staat voor nieuwe trends ?
Wil je deel uitmaken van een toffe vriendengroep ?

Er is maar 1 antwoord op al deze vragen . . Fotoclub Fodifi Wondelgem.

Fodifi Wondelgem heeft inmiddels al  50 jaar clubervaring.
Wil je onze vereniging leren kennen? Kom dan eens vrijblijvend de sfeer opsnuiven tijdens een van onze wekelijks ledenvergaderingen.

 

CORANA maatregelen

Omwille van de Covid-19 pandemie heeft het bestuur en de leden beslist om tot nader order niet langer te vergaderen op donderdag in basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 te Wondelgem.
In plaats daarvan wordt (in principe) 2-wekelijks virtueel vergaderd via het platform ZOOM. Voor elke vergadering ontvangt elk lid een link om zich aan te melden op deze sessie. Voor meer details raadpleeg onze kalender.

 

Waar en wanneer komen wij samen ?

Wij vergaderen wekelijks op donderdag (behalve in juli en augustus) in de basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 te Wondelgem.
De vergaderingen beginnen stipt om 20u en eindigen om 22u.

Wanneer je onze kalender overloopt zal je trouwens opmerken dat we ons niet beperken tot deze wekelijkse vergaderingen. We gaan ook geregeld samen op foto-uitstap of bezoeken een tentoonstelling of museum.

 

Lidmaatschap 2021

Als gevolg van de “Corona“-omstandigheden hebben we veel gemist dit jaar, zoals onze jaarlijkse tentoonstelling Fotalia, ons gezellig etentje, verschillende andere activiteiten en vergaderingen. Om die reden heeft het bestuur beslist om voor het jaar 2021 het lidgeld te verminderen tot € 50,- ipv € 70,- . We hopen dat we volgend jaar onze clubwerking opnieuw een beetje normaal kunnen laten doorgaan .

Om administratieve redenen (lijsten die tegen begin december moeten ingevuld en teruggestuurd worden naar OVU en BreedBeeld om in orde te zijn met de verzekering) vraag ik jullie om dit in de maand november nog in orde te brengen . 

Het lidgeld dient betaald te worden op rekening BE05 8909 5406 7375 van vzw Fodifi Wondelgem, Treurwilgenstraat 11, 9030 Mariakerke.
Vermeld bij Mededeling je
 naam en ‘lidgeld Fodifi 2021’

In de hoop jullie in 2021 allemaal terug te zien .

Bestuur Fodifi Wondelgem